miércoles, 13 de julio de 2011

Deures de Naturals

Exclusivament per aquells que no han superat l'assignatura enguany. Heu d'entregar un dossier amb les activitats de síntesi de tots el temes de Biologia i Geologia i els dos primers de Física i Química. Han d'estar amb els enunciats complets i la presentació és de suma importància. Això serà essencial per tal de recuperar l'assignatura en el curs vinent.Bon estiu,
Pere Mas

No hay comentarios:

Publicar un comentario